Akcesoria Samochodowe

2 PODKŁADKI POD TABLICE REJESTRACYJNE – TWIN FIXX (520 mm) Podkładka kompletna (podkładka + listwa bez nadruku) • min. opak. = 1/50 sztuk Art. nr 0824 001 Szybkomocujàca podkładka pod tablic´ rejestracyjnà TWIN FIXX Cztery czerwone gumowe wkładki Dzi´ki gumowym wkładkà trwale unikamy hałasu i uszkodzenia samochodu, które mo˝e byç spowodowane przez nieprawidłowe mocowanie tablicy lub podkładki pod tablic´ rejestracyjnà. Gumowe wkładki zapewniajà dystans mi´dzy karoserià, a podkładkà pod tablice rejestracyjnà. • Podkładka pod tablic´ rejestracyjnà jest trwała i prosta w obsłudze, a listwa jest wymienna • Szczególnie elastyczna i przyciàgajàca uwag´ kształtem. Zgodna z wymogami dyrektywy UE (EWG 74/483) • Doskonale nadaje si´ do pojazdów, które posiadajà okràgłe elementy nadwozia • Listw´ mo˝na wymontowaç r´cznie, przyciskajàc kciukiem z lewej lub z prawej strony listwy, nacisnàç i przesunàç w dół • Wysoka stabilnoÊç oraz trwałoÊç wykonania zapewnia długà ˝ywotnoÊç podkładki 6,00 z∏ netto szt. Podkładka pod tablice • min. opak. = 1/100 sztuk Art. nr 0824 010 0 4,50 z∏ netto szt. Listwa bez nadruku • min. opak. = 1/600 sztuk Art. nr 0824 010 100 2,00 z∏ netto szt.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw